ส่งข้อความ
Guangzhou Dongsheng Biotech Co., Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
PCR มาสเตอร์มิกซ์
เรียลไทม์ PCR ผสม
ขั้นตอนเดียว RT QPCR Master Mix
การก่อสร้างห้องสมุด NGS
ชุดสกัดกรดนิวคลีอิก
เครื่องหมายดีเอ็นเออิเล็กโทรโฟรีซิส
คราบเจลกรดนิวคลีอิก
บัฟเฟอร์ DNA Electrophoresis
ย้อนกลับ Transcriptase PCR รีเอเจนต์
คอลัมน์ปั่นซิลิก้า
ผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยในหลอดทดลอง
เอ็นไซม์เครื่องมือโมเลกุล