เว็บไซต์ GDSBio Global ได้เปิดให้บริการแล้ว

March 13, 2024

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เว็บไซต์ GDSBio Global ได้เปิดให้บริการแล้ว

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษใหม่ของ GDSBio เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว!
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านwww.gdsbious.comนี่คือเว็บไซต์สากลอย่างเป็นทางการของเรา
การจัดทําเว็บไซต์มีความสมเหตุสมผลและเนื้อหาครบถ้วน ซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้ต่างประเทศในการดูข้อมูลสินค้า ข้อมูลเทคนิค ข่าวของบริษัท และเนื้อหาอื่นๆ
ผู้ใช้บริการยังสามารถรับข้อมูลสินค้าผ่านwww.gdsbio.com.